KALİTE POLİTİKASI

Tüm müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve müşteri memnuniyet oranını artırmak,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışmalarımızın ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
Titbaş’ın tüm faaliyetlerinde görev alan üst yönetim dahil, tam zamanlı ve dış kaynaklı personel yaptığı işlerde çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olması,
Denetim, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması,
En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

ÇEVRE POLİTİKASI

Tüm müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve müşteri memnuniyet oranını artırmak,
Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışmalarımızın ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
Titbaş’ın tüm faaliyetlerinde görev alan üst yönetim dahil, tam zamanlı ve dış kaynaklı personel yaptığı işlerde çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olması,
Denetim, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması,
En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için tüm gücümüzle çalışacağız.