KALİTE POLİTİKASI

 • Tüm müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve müşteri memnuniyet oranını artırmak,
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışmalarımızın ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
 • Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • Titbaş’ın tüm faaliyetlerinde görev alan üst yönetim dahil, tam zamanlı ve dış kaynaklı personel yaptığı işlerde çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olması,
 • Denetim, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması,
 • Firmamızın ve Türkiye’nin adını dünyaya daha çok duyurmak adına mevcut teknik, idari ve mali birikimlerimizi yurt dışına taşımak,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için tüm gücümüzle çalışacağız.

ÇEVRE POLİTİKASI

 • Tüm müşterimizin ihtiyaçlarını karşılayarak, müşteri memnuniyetinin sürekliliğini garanti etmek ve müşteri memnuniyet oranını artırmak,
 • Sürekli eğitim, gelişim, iyileştirme için çalışmalarımızın ekip ruhu içerisinde dürüst, hoşgörülü, saygılı ve özverili çalışma ortamının hazırlanması,
 • Kalite yönetim sistemleri çerçevesinde tüm çalışanların daha etkin ve yeteneklerini en üst seviyede kullanabilen kişiler haline gelmeleri için ekip çalışmasına önem vererek kalite düzeyini sürekli yükseltmeyi,
 • Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,
 • Tedarikçi ve tedarikçilerle güvene dayalı bir işbirliği içinde olmayı,
 • Titbaş’ın tüm faaliyetlerinde görev alan üst yönetim dahil, tam zamanlı ve dış kaynaklı personel yaptığı işlerde çıkar ilişkisi olmadan, tarafsız ve objektif olması,
 • Denetim, belgelendirme ve muayene süreçlerinde sürekli hakkaniyet, her yönü ile tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanması,
 • En uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde üreterek daha sonra ortaya çıkabilecek uygunsuzlukların önüne geçmeyi,
 • İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı örnek bir kuruluş olmayı, iş hacmini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmak için tüm gücümüzle çalışacağız.